Presentació de Josep Maria Via, President del Consell Rector

Més reptes, més compromisos

En un moment en què en molts aspectes sembla que el focus d’atenció del nostre sistema de salut se centra exclusivament en les qüestions econòmiques (i, diguem-ho clarament, en les retallades), cal reivindicar el caràcter dels nostres centres sanitaris com a generadors de riquesa i benestar. Ja són molts els estudis que revelen com la desinversió sanitària està produint un sobrecost pels efectes en el deteriorament de la salut de la població i perquè, essent un dels sectors més dinàmics de la nostra economia, en lloc d’ajudar a la recuperació ha contribuït a frenar el creixement. En el debat que en aquest terreny tenim obert, les organitzacions assistencials hi hem d’aportar una doble visió que des de la política a vegades s’obvia. D’una banda, som actors protagonistes i el nostre paper no és només el d’executar les instruccions que ens arriben en forma de dura legislació; hem de participar en el debat i hi hem d’aportar les nostres propostes, no només les nostres queixes. I d’altra banda, som nosaltres mateixos els que ens trobem a primera línia amb els ciutadans i els que vivim cada dia la seva salut, com millora i com es deteriora a causa de la nostra activitat o inactivitat. També aquí tenim coneixement i hi hem de tenir veu.

Dit això, que té un caràcter programàtic al qual, repeteixo, no hem de renunciar com a organització intel.ligent que som, cal reconèixer l’esforç diari que fan els professionals i que es reflecteix en el manteniment de l’activitat, en la recerca de solucions per a una gestió clínica més eficient, en l’acompliment dels ajustos que se’ns exigeixen i en la recerca d’una excel.lència i d’una qualitat que són l’única garantia d’èxit futur. Des del Consell Rector insistim en els principis d’autonomia de gestió, de coresponsabilitat i transparència que volem per al Parc de Salut MAR (PSMAR) respecte de l’Administració sanitària, uns principis que també són vàlids en la relació entre la pròpia organització i els professionals, com s’ha posat de manifest a l’hora de negociar el nou conveni col.lectiu i en l’elaboració del Codi ètic i el Codi de bones pràctiques professionals. En aquesta Memòria del 2012 del PSMAR trobareu, al costat d’un resum de l’activitat en dades i actuacions, els objectius que ens proposem i que seran la mesura per avaluar d’aquí a un any si hem complert la nostra paraula.

La situació incerta i de contenció no significa altra cosa que més reptes per als professionals assistencials i per als gestors. I davant d’això la nostra actitud no és ni una resposta d’autòmat, i per tant passiva, ni una postura cridanera, sinó que prové de la reflexió, del coneixement i de la responsabilitat. La nostra resposta és assumir els compromisos amb la ciència de la salut i amb la societat.Josep Maria Via
President del PSMAR

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles

Xarxes socials

  • Twitter
  • Canal YouTube

© 2006 - 2015 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat