Presentació de Josep Maria Via, President del Consell Rector

Ampliar objectius, ampliar horitzons

Considero que és un moment oportú per fer balanç del que han estat els darrers quatre anys.

La situació que ens vam trobar els membres del Consell Rector del Parc de Salut MAR (PSMAR) de Barcelona, que tinc l’honor de presidir, el febrer de 2011 era la següent: un any abans l’IMAS havia desaparegut i la Generalitat va passar a formar part de l’entitat amb una participació del 60%, mentre que la de l’Ajuntament de Barcelona va quedar reduïda al 40%. Com a resultat d’aquest acord, i amb efectes retroactius des de 2008, l’Ajuntament hi aniria disminuint la seva important aportació econòmica anual i es preveia que aquesta fos assumida per la Generalitat. Doncs bé, l’Ajuntament, d’acord amb el compromís adoptat, va anar disminuint progressivament les seves aportacions, però la Generalitat no va complir el compromís de compensar la reducció de l’aportació municipal. El resultat va ser que el deute de la Generalitat amb el PSMAR es va enfilar fins a 66 milions d’euros.

D’altra banda, en l’última reunió del Govern de la Generalitat presidit pel Molt Honorable senyor José Montilla es va decidir aturar les obres de remodelació de l’Hospital del Mar.

Aquestes són les circumstàncies que ens vam trobar el mes de febrer del 2011 i el que teníem davant nostre era un escenari molt dur de retallades pressupostàries.

I què vam fer? Negociar el que semblava impossible en aquell context econòmic de crisi: que una Generalitat amb un dèficit preocupant fes front al deute que tenia amb la nostra institució i, alhora, començar a treballar en l’única possibilitat que teníem d’aconseguir finançar les obres de l’Hospital del Mar, l’Ajuntament de Barcelona.

Com és lògic, aquesta tasca es va anar fent amb la discreció i prudència indispensables. L’únic que es percebia i que ens inquietava a tots eren les retallades, la manifestació més evident i angoixant de les quals era –va ser– l’expedient de regulació d’ocupació que vam haver d’acordar amb els representants dels treballadors i, tot seguit, executar.

És de justícia agrair un cop més l’actitud i la professionalitat del personal de la nostra organització que, per damunt del desconcert i la frustració que ens ha causat la Ampliar objectius, ampliar horitzons Josep M. Via President del Consell Rector 5 persistència d’aquesta crisi i dels seus efectes perversos, ha anteposat en tot moment els interessos dels ciutadans i la voluntat de mantenir vius els projectes i les il.lusions. Sense dubte, i no em cansaré de reconèixer-ho, la serenitat amb què s’han sabut encarar les negociacions, tant dels reajustaments de les condicions laborals com del conveni col.lectiu, signat i referendat per més del 90% dels professionals, demostra la generositat de tota l’organització que ha contribuït a mantenir un clima positiu fins i tot en els moments més difícils. Aquest fet no és aliè a la inclusió del PSMAR en l’estudi de la Unió Europea sobre la reestructuració del sector públic en aquesta crisi com una entitat de la pràctica de la qual se’n poden derivar aprenentatges per a altres organitzacions en situacions similars.

Transcorreguts gairebé quatre anys del mandat assumit pel Consell Rector actual, em plau poder celebrar que l’actual Govern de la Generalitat hagi reconegut el deute que van adquirir els seus predecessors amb l’Hospital mitjançant dos acords de Govern: un de 2012 per 36 milions d’euros i l’adoptat recentment per 30 milions d’euros. Algú podrà opinar que es tracta simplement que ens tornin el que ens deuen, però cal posar en valor el compromís de la Generalitat en un moment de dificultat financera extrema d’aquesta institució.

La feina portada a terme durant aquests anys també ha permès arribar a un important acord amb l’Ajuntament de Barcelona per finançar l’acabament de la primera fase de les obres de l’Hospital del Mar. Haurem de continuar treballant per aconseguir els recursos necessaris per tal de poder completar la remodelació que necessita el conjunt del Parc de Salut MAR. No es tracta de recuperar projectes sobredimensionats, però tampoc de conformar-nos amb el que hem aconseguit. Cal posar-ho en valor i cal agrair a l’Ajuntament de Barcelona que hagi destinat aquests recursos a l’Hospital del Mar quan no hi tenia cap obligació competencial, malgrat que el centre formi part integrant del patrimoni municipal.

Que tot el que he exposat fins aquí s’hagi pogut fer ajustant alhora a la baixa el pressupost un 15%, és a dir reduint-lo 30 milions d’euros, incrementant la productivitat i mantenint la pau social, no és una casualitat. És, en primer lloc, com ja he assenyalat, mèrit de tots els professionals i treballadors de la nostra institució. I és també resultat de l’esforç que hem fet per mantenir l’autonomia de gestió i un model de governança basat en aquest mateix principi d’autonomia i fidel a la bondat del model sanitari català. Un model injustament atacat des del desconeixement o la manipulació interessada per diverses instàncies socials, polítiques i periodístiques. 6

Malgrat aquest context advers, hem apostat per posar en valor la col.laboració Generalitat-Ajuntament, bon exemple d’una tradició de col.laboració que ve de lluny entre la Generalitat i no només els ajuntaments, sinó també altres entitats sense ànim de lucre que va fer possible el model sanitari català. L’autonomia de gestió i la governança responsable, autònoma i preservada de l’administrativització normativa han estat els principis rectors del nostre dia a dia.

No vull deixar de destacar que la nostra organització genera credibilitat i provoca confiança i que aquestes credencials també ens han acompanyat per aconseguir que ens acreditin com a institut de recerca i perquè se signi el conveni interuniversitari per a la formació de medicina.

No hi ha dubte que queda molta feina per fer, que no tot s’ha fet bé i que algunes decisions que hem hagut de prendre, fruit del context econòmic de crisi, ens dolen pels perjudicis creats a treballadors i també proveïdors de l’entitat. Els últims anys no han estat fàcils per a ningú, però hem de ser optimistes i creure en el futur i en les persones.

Desitjo que aquest cicle es pugui tancar amb les expectatives convertides en realitats i que el PSMAR pugui iniciar una nova etapa, impulsat per la superació de tots els llasts derivats de la seva posada en marxa i que es configuri com una organització de salut del segle XXI caracteritzada pel saber, la ciència, la tecnologia i, també, l’humanisme.

Josep Ma. Via
President del Consell RectorJosep Maria Via
President del PSMAR

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles

Xarxes socials

  • Twitter
  • Canal YouTube

© 2006 - 2015 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat