Sabíeu que l'Hospital del Mar ha tingut diversos noms al llarg de la seva història? Inicialment va ser l'Hospital d'Infecciosos i l'any 1939 va passar a anomenar-se Hospital de Nostra Senyora del Mar, amb les variants d'Hospital Municipal de Nostra Senyora del Mar o Hospital General de Nostra Senyora del Mar.

Amb la signatura del conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1973 el varen anomenar Hospital Universitari de Nostra Senyora del Mar i finalment, l'any 1978, va ser rebatejat amb el nom laic d'Hospital del Mar. Tot i això, encara hem trobat documents de 1983-84 on el nom que apareix és el de Hospital General de Nostra Senyora del Mar.
A part dels noms, és curiós veure alguns dels logos que s'han anat utilitzant durant aquesta trajectoria. Us en deixem una petita mostra...